Διεύθυνση
Τατοΐου 227
Μεταμόρφωση
ΤΚ: 14452

Επικοινωνήστε μαζί μας
Τηλέφωνο1: 2102814840
Τηλέφωνο2: 2102814827
Πληροφορίες κρατήσεων: reception@hotelanesi.gr
Γενικές πληροφορίες: info@hotelanesi.gr
Fax: 2102811814

Ξενοδοχείο Άνεση - Μεταμόρφωση - www.hotelanesi.gr